Ejendomsdata

Asylgade 13, 5000 Odense C

Ejendomsværdi 2019

2.650.000

Salgspris 10-08-2016

5.800.000

Kvadratmeterpris

32.768

Boligareal

177 m2

Åben alle

Beliggenhed    Asylgade 13

Ejerlav    Odense Bygrunde

Matrikelnummer    1313

Ejendomsnummer    19412

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Beboelses- og forretningsejendom

Ejerforhold    Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere    1

Ejers navn    Mimi Ejendomme ApS

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    06-09-2016

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig