Ejendomsdata

Asylgade 16, 5000 Odense C

Ejendomsværdi 2019

11.900.000

Salgspris 11-02-1994

5.100.000

Kvadratmeterpris

3.792

Boligareal

1345 m2

Åben alle

Beliggenhed    Asylgade 16

Ejerlav    Odense Bygrunde

Matrikelnummer    1292a

Ejendomsnummer    19420

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Beboelses- og forretningsejendom

Ejerforhold    Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere    1

Ejers navn    Søren Toft

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    11-02-1994

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig