Ejendomsdata

Asylgade 19, 5000 Odense C

Ejendomsværdi 2019

10.400.000

Salgspris 01-01-1900

0

Kvadratmeterpris

0

Boligareal

1131 m2

Åben alle

Beliggenhed    Asylgade 19

Ejerlav    Odense Bygrunde

Matrikelnummer    1297

Ejendomsnummer    19447

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Beboelses- og forretningsejendom

Ejerforhold    Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere    1

Ejers navn    M. LANGE ODENSE ApS

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    26-10-1984

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig