Ejendomsdata

Asylgade 22, 5000 Odense C

Ejendomsværdi 2019

1.400.000

Salgspris 16-02-1999

1.636.257

Kvadratmeterpris

10.163

Boligareal

161 m2

Åben alle

Beliggenhed    Asylgade 22

Ejerlav    Odense Bygrunde

Matrikelnummer    1239a

Ejendomsnummer    19463

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Beboelses- og forretningsejendom

Ejerforhold    Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere    2

Ejers navn    Chris Thomas Jørgensen

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    16-02-1999

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers navn    Birthe Jørgensen

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    16-02-1999

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig