Ejendomsdata

Bredgade 23, 8800 Viborg

Ejendomsværdi 2019

1.250.000

Salgspris 21-12-2018

1.650.000

Kvadratmeterpris

7.639

Boligareal

216 m2

Åben alle

Beliggenhed    Bredgade 23

Ejerlav    Mønsted By, Mønsted

Matrikelnummer    8g

Ejendomsnummer    205349

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Beboelses- og forretningsejendom

Ejerforhold    Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere    1

Ejers navn    Niels Jørgen Christensen

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    31-01-2019

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig