Ejendomsdata

Bredgade 23, 8800 Viborg

Ejendomsværdi 2018

1.250.000

Salgspris 21-12-2018

1.650.000

Kvadratmeterpris

7.639

BBR-areal

216 m2

Beliggenhed 
Bredgade 23

Ejerlav 
Mønsted By, Mønsted

Matrikelnummer 
8g

Ejendomsnummer 
205349

Moderejendomsnummer 
0

Ejendommen benyttes til 
Beboelses- og forretningsejendom

Ejerforhold 
Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere 
1

Ejers navn 
Niels Jørgen Christensen

Ejers C/O navn 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato 
31-01-2019

Ejer købesum 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent) 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig