Ejendomsdata

Gantrupvej 25, 8752 Østbirk

Ejendomsværdi 2019

1.250.000

Salgspris 01-01-1900

0

Kvadratmeterpris

0

Boligareal

204 m2

Åben alle

Beliggenhed    Gantrupvej 25

Ejerlav    Gantrup By, Voerladegård

Matrikelnummer    7c

Ejendomsnummer    290575

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Beboelsesejendom

Ejerforhold    Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere    2

Ejers navn    Jens Jensen

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers navn    Marianne Raaholdt Christensen

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig