Ejendomsdata

Teglholmsgade 6C  3  tv, 2450 København SV

Ejendomsværdi 2019

2.200.000

Salgspris 09-05-2018

3.600.000

Kvadratmeterpris

37.500

Boligareal

96 m2

Åben alle

Beliggenhed    Teglholmsgade 6C 03 tv

Ejerlav    Kongens Enghave, København

Matrikelnummer    451

Ejendomsnummer    765750

Moderejendomsnummer    989550

Ejendommen benyttes til    Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold    Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere    1

Ejers navn    Sydhavn Ejendomme A/S

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    15-06-2018

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig