Ejendomsdata

Teglholmsgade 6C  3  tv, 2450 København SV

Ejendomsværdi 2018

2.200.000

Salgspris 09-05-2018

3.600.000

Kvadratmeterpris

37.500

BBR-areal

96 m2

Beliggenhed 
Teglholmsgade 6C 03 tv

Ejerlav 
Kongens Enghave, København

Matrikelnummer 
451

Ejendomsnummer 
765750

Moderejendomsnummer 
989550

Ejendommen benyttes til 
Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold 
Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere 
1

Ejers navn 
Sydhavn Ejendomme A/S

Ejers C/O navn 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato 
15-06-2018

Ejer købesum 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent) 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig