Ejendomsdata

Edvard Thomsens Vej 81  1  4, 2300 København S

Ejendomsværdi 2018

1.700.000

Salgspris 06-06-2018

2.925.000

Kvadratmeterpris

33.239

BBR-areal

88 m2

Beliggenhed 
Edvard Thomsens Vej 81 01 4

Ejerlav 
Eksercerpladsen, København

Matrikelnummer 
256

Ejendomsnummer 
777120

Moderejendomsnummer 
441130

Ejendommen benyttes til 
Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold 
Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere 
1

Ejers navn 
Ørestad Ejendomme II A/S

Ejers C/O navn 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato 
12-07-2018

Ejer købesum 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent) 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig