Ejendomsdata

Rentemestervej 19A  1  2, 2400 København NV

Ejendomsværdi 2018

2.200.000

Salgspris 22-06-2018

4.100.000

Kvadratmeterpris

29.286

BBR-areal

140 m2

Beliggenhed 
Rentemestervej 19A 01 2

Ejerlav 
Utterslev, København

Matrikelnummer 
5i

Ejendomsnummer 
830870

Moderejendomsnummer 
154106

Ejendommen benyttes til 
Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold 
Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere 
1

Ejers navn 
Nørrebro Ejendomme A/S

Ejers C/O navn 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato 
24-07-2018

Ejer købesum 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent) 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig