Ejendomsdata

Rentemestervej 19A  1  2, 2400 København NV

Ejendomsværdi 2019

2.200.000

Salgspris 22-06-2018

4.100.000

Kvadratmeterpris

29.286

Boligareal

140 m2

Åben alle

Beliggenhed    Rentemestervej 19A 01 2

Ejerlav    Utterslev, København

Matrikelnummer    5i

Ejendomsnummer    830870

Moderejendomsnummer    154106

Ejendommen benyttes til    Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold    Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere    1

Ejers navn    Nørrebro Ejendomme A/S

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    24-07-2018

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig