Ejendomsdata

Edvard Thomsens Vej 63  4  8, 2300 København S

Ejendomsværdi 2018

2.400.000

Salgspris 21-06-2018

3.375.000

Kvadratmeterpris

28.361

BBR-areal

119 m2

Beliggenhed 
Edvard Thomsens Vej 63 04 8

Ejerlav 
Eksercerpladsen, København

Matrikelnummer 
336

Ejendomsnummer 
940250

Moderejendomsnummer 
570380

Ejendommen benyttes til 
Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold 
Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere 
1

Ejers navn 
Ørestad Ejendomme II A/S

Ejers C/O navn 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato 
26-07-2018

Ejer købesum 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent) 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig