Ejendomsdata

Edvard Thomsens Vej 57  st, 2300 København S

Ejendomsværdi 2019

1.950.000

Salgspris 18-02-2018

3.100.000

Kvadratmeterpris

28.704

Boligareal

108 m2

Åben alle

Beliggenhed    Edvard Thomsens Vej 57 st

Ejerlav    Eksercerpladsen, København

Matrikelnummer    336

Ejendomsnummer    943780

Moderejendomsnummer    570380

Ejendommen benyttes til    Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold    Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere    1

Ejers navn    Ørestad Ejendomme A/S

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    19-03-2018

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig