Ejendomsdata

Edvard Thomsens Vej 19  1  th, 2300 København S

Ejendomsværdi 2018

2.000.000

Salgspris 14-06-2018

3.275.000

Kvadratmeterpris

33.418

BBR-areal

98 m2

Beliggenhed 
Edvard Thomsens Vej 19 01 th

Ejerlav 
Eksercerpladsen, København

Matrikelnummer 
335

Ejendomsnummer 
960510

Moderejendomsnummer 
552250

Ejendommen benyttes til 
Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold 
Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere 
1

Ejers navn 
Ørestad Ejendomme A/S

Ejers C/O navn 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato 
24-07-2018

Ejer købesum 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent) 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig