Ejendomsdata

Edvard Thomsens Vej 19  1  th, 2300 København S

Ejendomsværdi 2019

2.000.000

Salgspris 14-06-2018

3.275.000

Kvadratmeterpris

33.418

Boligareal

98 m2

Åben alle

Beliggenhed    Edvard Thomsens Vej 19 01 th

Ejerlav    Eksercerpladsen, København

Matrikelnummer    335

Ejendomsnummer    960510

Moderejendomsnummer    552250

Ejendommen benyttes til    Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold    Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere    1

Ejers navn    Ørestad Ejendomme A/S

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    24-07-2018

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig