Ejendomsdata

Edvard Thomsens Vej 23  1  tv, 2300 København S

Ejendomsværdi 2019

1.950.000

Salgspris 06-09-2017

3.250.000

Kvadratmeterpris

33.505

Boligareal

97 m2

Åben alle

Beliggenhed    Edvard Thomsens Vej 23 01 tv

Ejerlav    Eksercerpladsen, København

Matrikelnummer    335

Ejendomsnummer    963110

Moderejendomsnummer    552250

Ejendommen benyttes til    Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold    Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere    1

Ejers navn    Ørestad Ejendomme A/S

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    18-10-2017

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig