Ejendomsdata

Edvard Thomsens Vej 23  1  tv, 2300 København S

Ejendomsværdi 2018

1.950.000

Salgspris 06-09-2017

3.250.000

Kvadratmeterpris

33.505

BBR-areal

97 m2

Beliggenhed 
Edvard Thomsens Vej 23 01 tv

Ejerlav 
Eksercerpladsen, København

Matrikelnummer 
335

Ejendomsnummer 
963110

Moderejendomsnummer 
552250

Ejendommen benyttes til 
Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold 
Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere 
1

Ejers navn 
Ørestad Ejendomme A/S

Ejers C/O navn 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato 
18-10-2017

Ejer købesum 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent) 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig