Åbn alleLuk alle

Ejendomsmæglernes etiske regler

Ejendomsmæglerens etiske regler er udarbejdet i samarbejde mellem Forbrugerrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Reglerne skal sikre, at du som forbruger modtager en korrekt, relevant og fyldestgørende rådgivning og information fra ejendomsmægleren. Desuden omhandler reglerne, hvordan ejendomsmægleren håndterer en række konkrete situationer etisk korrekt.

Om reglerne

Det følger af reglerne, at ejendomsmægleren skal arbejde i overensstemmelse med hvad der anses for at være ’god skik’. Det betyder fx, at ejendomsmægleren ikke må medvirke til salg efter ’hollandsk ur’, hvor en ejendoms pris justeres ned, indtil en køber accepterer prisen.

En ejendomsmægler må ikke gå ind som køber af en ejendom, hvis det viser sig, at ejendommen ikke kan sælges til en bestemt pris.

Ejendomsmægleren må heller ikke optræde som både sælger og købers repræsentant i en ejendomshandel.

Der er tale om en præcisering af de regler, der gælder i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom.

Reglerne gælder for ejendomsmæglere, der er medlem af brancheforeningen Dansk Ejendomsmæglerforening (DE). Du kan altid spørge din ejendomsmægler, om han er medlem heraf.

Reglerne beskriver ejendomsmæglerens rolle, herunder hvilken rådgivning du som forbruger har krav på, hvordan aftaler mellem ejendomsmægleren og forbrugere skal indgås, hvilke forpligtelser der påhviler ejendomsmægleren, samt hvordan ejendomsmæglere skal handle i forskellige situationer.

Reglerne regulerer de oftest forekommende situationer, men er ikke udtømmende oplistet. Ved siden af disse, gælder de almindelige etiske krav til virksomhedsudøvelse.

Hvornår gælder reglerne?

Reglerne gælder for alle medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening

Myndighed

Dansk Ejendomsmæglerforening, der har ansvaret for reglerne

Officielt navn

Dansk Ejendomsmæglerforenings forbrugeretiske regler