Ejendomsmæglers vederlag

  • Opdateret 30. april 2019

Spørgsmål

Er det rimeligt, at ejendomsmægler opkræver fuldt vederlag i henhold til formidlingsaftalens betingelser for sælgers opsigelse af aftalen, når opsigelsen sker på aftalens ikrafttrædelsesdato? Har I kendskab til, om opsigelsesbetingelserne fra sælgers side og hermed det vederlag, som sælger skal betale, afhængiger af, om ejendomsmægler er første mægler eller mægler nr to i forbindelse med skift af mægler?

Har mægler pligt til ved præsentation af formidlingsaftalen at informere om betingelser/vederlag ved opsigelse at formidlingsaftalen?

Svar

Kære spørger

Nej, det er ikke rimeligt.

Mægler har kun krav på rimelige omkostninger, herunder evt. udlæg til fotos og dokumenter og aldrig i denne situation over ¼ af salæret.

Der er ikke pligt til at orientere om de vilkår der fremgår af aftalen.

Skift af mægler har ikke betydning i denne forbindelse.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Danske Boligadvokater, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten