Regler for Ejendomsmægler

Reglerne for ejendomsmægleres virke findes i lov om formidling af fast ejendom mv. I tilknytning til loven er der desuden udstedt en række bekendtgørelser, som nærmere regulerer ejendomsmæglerhvervet.

Ejendomsmæglerregistret

Ejendomsmæglerloven

Klageadgang