Åbn alleLuk alle

Ejendomsskattebillet - Grundskyld

Ejendomsskattebilletten indeholder opkrævning af grundskyld (ejendomsskat) til kommunen. Herudover medtager kommunen typisk udgiften til rottebekæmpelse, renovation og skorstensfejning over ejendomsskattebilletten.

Hvad er grundskyld?

Grundskyld er en skat, der betales af alle boligejere, uanset om du selv bebor din bolig eller ej.

Skatten betales af grundens værdi, som den fremgår af den offentlig vurdering. Beregningsgrundlaget for grundskylden fastsættes hvert år som det mindste beløb af enten

  • Ejendommens grundværdi som den fremgår af den seneste offentlige vurdering, eller
  • Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 procent.

Den regulerede grundværdi kaldes 'grundskatteloftsværdi' og fremgår af ejendomsskattebilletten.

De enkelte kommuner fastsætter selv størrelsen af den promille, der skal betales, dog skal promillesatsen være mindst 16 og højest 34. Taksten kan findes på kommunens hjemmeside.

Kommunerne bestemmer selv, om skatten opkræves i 2 eller 4 rater, og hvornår disse forfalder.

Et flertal i Folketinget har vedtaget, at grundskylden for ejerboliger fastfryses i 2016. Dette indebærer, at ellers forudsatte stigningerne i grundskylden på op til 6,6 % aflyses. Der er tale om en nominel fastfrysning af grundskylden for boligejere, der ellers ville opleve en stigning i skattebetalingen som følge af en stigning i det skattepligtige grundlag i 2016.

Vær opmærksom på

Husk ved ejerskifte at aflevere ejendomsskattebillet og eventuelt giroindbetalingskort til den nye ejer, så det kan indgå i refusionsopgørelsen.

Ejendomsskatten påhviler den ejer, der har tinglyst adkomst, hvorfor køber skal være opmærksom på at få dokumenteret, at sælger har betalt forfaldne rater.

Såfremt der sker betaling via betalingsservice, udskrives ikke indbetalingskort, dette fremgår af ejendomsskattebillettens forside. Ved ejerskifte bliver den tidligere ejer automatisk frameldt betalingsservice og kommunen vil udsende indbetalingskort på endnu ikke forfaldne rater til den ejer, der er registreret i ejendomsregisteret. Registreringen af den nye ejer finder normalt sted, når ejerskiftet er blevet tinglyst.

Betales skatten ikke rettidigt, påløber der renter med 0,5 % pr. påbegyndt måned samt eventuelt gebyr og retsafgift, og beløbet kan inddrives ved udlæg.