ESR - Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister

ESR er et landsdækkende register, der indeholder oplysninger om ejerforhold, matrikulære forhold, vurderinger og ejendomsskatter. Du finder oplysningerne ved at slå adressen op på forsiden af Boligejer eller under 'Søg'

Hvem bruger oplysningerne i ESR?

ESR anvendes af især statslige og kommunale myndigheder samt af private virksomheder til løsning af administrative, lovgivningsmæssige og planlægningsmæssige opgaver.

Hvilken myndighed har ansvaret for ESR?

Kommunerne har dataansvaret for ESR og står for den daglige vedligeholdelse af registrets oplysninger. De matrikulære oplysninger opdateres i samarbejde med Geodatastyrelsen.

Hvis der er fejlagtige oplysninger om din ejendom, skal du kontakte den kommune, som ejendommen er beliggende i.

Hvor tit opdateres oplysningerne?

De oplysninger, du kan se på Boligejer.dk, opdateres dagligt af OIS (den Offentlige InformationsServer)