Ejendomsværdiskatteloven

Ejer du en ejerbolig, skal du betale ejendomsværdiskat. Dette gælder dog ikke, hvis du har udlejet din bolig. Ejendomsværdiskatten beregnes på grundlag af ejendomsværdien af en ejerbolig, der er fastsat ved den offentlige ejendomsvurdering. Satsen for ejendomsværdiskatten er fastsat i ejendomsværdiskatteloven og er ens for alle kommuner.

Om loven

Som boligejer betaler du automatisk ejendomsværdiskat over din trækprocent, da den indgår i den enkelte ejers beregnede forskudsskat. Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse.

Som udgangspunkt er ejendomsværdiskatten 1 procent af den del af ejendomsværdien, der ikke overstiger en grænse på 3.040.000 kr. Er din ejendomsværdi over denne beløbsgrænse, betales 3 procent i ejendomsværdiskat af resten. Der er dog fra politisk side fastsat et skattestop på ejendomsværdiskatten.

Skattestoppet betyder, at ejendomsværdiskatten af danske ejendomme bliver beregnet på grundlag af den mindste af følgende værdier:

  • Den seneste ejendomsværdi (pt. 1. oktober 2011)
  • Ejendomsværdien pr. 1. januar 2002 eller
  • Ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 + 5 pct.

Det fremgår af din årsopgørelse, hvilken af de tre ovennævnte værdier, du betaler ejendomsværdiskat på grundlag af.

Ejendomsværdiskatten kan nedsættes hvis:

  • Du er pensionist eller enke/enkemand efter en pensionist og har en begrænset indtægt.
  • Din bolig har været ubeboet i en periode.
  • Din bolig har været delvist udlejet.
  • Du har betalt udenlandsk ejendomsskat.
  • Du har købt boligen senest den 1. juli 1998.

Ud over ejendomsværdiskat skal du betale ejendomsskat (grundskyld) til din kommune.

Hvornår gælder loven?

Alle ejerboliger er omfattet af loven, hvis de ikke er udlejede.

Læs på retsinformation

Bekendtgørelse nr. 486 af 14/05/2013 af ejendomsværdiskatteloven.