Eksklusionssag

  • Opdateret 25. januar 2019

Spørgsmål

Jeg her blevet ekskluderet fra min andelsboligforening grundet for sent boligafgift, dette har jeg haft indsigelser i og den ligger nu hos fogedretten med indsigelsen. Mit spørgsmål er: kan jeg sælge min andelsbolig nu, hvor jeg venter på fogedrettens afgørelse, eller er det andelsboligforeningen, der ejer den?

Svar

Kære spørger

Så længe sagen ligger hos fogedretten, er eksklusionssagen ikke endelig afgjort.

Der er derfor ikke noget i vejen for, at du finder en køber og kontakter andelsboligforeningen med henblik på at sælge andelen til pågældende.

Imidlertid kan salg i den nuværende situation formentlig ikke ske, før fogedrettens afgørelse foreligger i endelig form, idet denne har betydning for, hvem der har råderet over andelen.

Med venlig hilsen
Erik Turley
Danske Boligadvokater, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley
Rådgivning om køb af fast ejendom, Lejeforhold, Entrepriseret og Retssager

Se Tidligere Indlæg fra eksperten