Eksklusiv brugsret

  • Opdateret 30. marts 2021

Spørgsmål

Hej Danske BOLIGadvkoater

Vi ejer en lejlighed i stueplan med en lille terrasse ude foran, hvor vi har eksklusiv brugsret.

Vi har sat nogle plantekasser op på denne terrasse og har nu fået at vide af ejerforeningen, at de skal fjernes.

Har ejerforeningen ret til at påkræve dette, når vi har en eksklusiv brugsret?

Svar

Kære Spørger

I udgangspunktet har I ret til at indrette jeres terrasse, som I ønsker. Der kan dog være saglige grunde til, at foreningen beder jer fjerne plantekasserne.

Eksempelvis kan der foreligge en husorden med regler herom, eller der kan måske for år tilbage være truffet en beslutning på en generalforsamling herom. Der kan eventuelt også påhvile ejendommen forpligtelser i form af en lokalplan eller en servitut, der konflikter med jeres plantekasser.

Min anbefaling er derfor at høre foreningen, hvad der ligger til grund for kravet om fjernelse af plantekasserne.

Herefter kan I bedre vurdere, om kravet er berettiget eller ej, og om I vil tage kravet til efterretning eller stå fast på, at I har ret til at have jeres plantekasser på terrassen.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten