Elforbrug i opsigelsesperioden

  • Opdateret 22. februar 2019

Spørgsmål

Kan boligselskabet kræve elforbrug i opsigelsesperioden, selvom lejeren er fraflyttet inden opsigelsesperioden udløb? Der bruges strøm til istandsættelse af lejemålet.

Svar

Kære Spørger

Det er normalt at man aflæser el-måleren i.f.m. fraflytningen.

Hvis lejer hæfter for istandsættelsen, kan det dog være velbegrundet at el—forbruget i istandsættelsesperioden også betales af lejer.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt

Danske Boligadvokater, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten