Åbn alleLuk alle

El-installationer

Fejl i el-installationerne er hvert år årsag til en del brande i Danmark.

El-installation

Skjulte fejl på el-installationer

Otte ud af ti boligejere lever med skjulte fejl, der er så alvorlige, at de kan starte en brand. Det er vigtigt at være opmærksom på de tegn, som kan vise, at noget er galt med el-installationerne. Hvis fejlene ikke opdages i tide, kan de bl.a. medføre brand.

Misfarvede eller varme stikkontakter, stik og ledninger er blot nogle af tegnene på overbelastning af det elektriske system. Ofte skyldes det, at el-installationerne er nedslidte, fejlkonstruerede eller underdimensionerede i forhold til nutidens krav til husholdningsmaskiner, tv og andre moderne strømslugere.

Kablerne til og fra sikringstavlen skal være fastgjort, og det skal være angivet, hvor den enkelte sikring hører til.

Typiske skader

Det kan være en kilde til almindelig irritation, hvis sikringerne går, eller fjernsynet knitrer. Det kan dog også være et tegn på, at noget er galt med el-installationerne.

Typiske tegn på fejl i el-installationerne kan være:

 • Misfarvede og/eller varme stikkontakter, stik eller ledninger
 • Varme sikringer og sikringer, der brænder over, kort tid efter de er udskiftet
 • Elektriske stød, når man berører elapparater, kontakter, stik, ledninger mv.
 • Jævnlige udfald af HFI/HPFI- afbryder

Der er risiko for brand og stød, hvis dine elektriske installationer er underdimensionerede eller der er fejl i installationerne. Der opstår overbelastning, når man fx har koblet for mange el-apparater til den samme sikringsgruppe, men det kan også opstå, når et enkelt apparat har et stort strømforbrug.

Især ældre ejendomme kan gemme på et mylder af gamle ledninger og slidte installationer bag panelerne. Vi bruger mange flere apparater i den daglige husholdning end for fx 40 år siden, og hvis ikke elinstallationerne er fulgt med den udvikling, er der et problem.

Typiske årsager til brand og stød kan være:

 • Underdimensionering af el-installationen
 • Løse forbindelser
 • Uisolerede dele i en el-installation
 • Brug af en forkert type ledning
 • Defekt elmateriel, fx stik
 • Et stik, der ikke er samlet korrekt
 • En ledning, som er afisoleret et for langt stykke
 • Manglende dæksel på elmateriel
 • En skrue eller et søm, som går gennem ledninger
 • Ledninger, som er forbundet forkert
 • Kobbertråde, der klippes over ved afisolering.

Gør det selv-arbejde

Når det handler om at reparere el-installationer, skal du selvfølgelig overholde love og regler på området. Du kan klare noget enkelt opgaver selv, men du skal være opmærksom på at udføre arbejdet korrekt. Forkert udført elarbejde kan være skyld i brand og stød, så sæt dig grundigt ind i det elarbejde, du vil udføre.

Meget elarbejde må du dog ikke selv udføre.

Det må du gøre selv

 • Udskifte indendørs: eksisterende afbrydere og kontakter med spænding op til 250 volt.
 • Udskifte eller montere stikpropper og ledningsafbrydere.
 • Sætte lamper op, udskifte fatninger og ledninger til elapparater osv.

Se sikkerhedsstyrelsens små film, hvilke el-arbejder, du selv må udføre https://www.sik.dk/hvad-maa-man-selv

Det skal el-installatøren gøre

 • Alt omkring udførelse af nye, eller udvidelse af eksisterende, faste installationer. Herunder etablering af nye stikkontakter, afbrydere eller udtag.
 • Udførelse af arbejde på eltavle, HFI- eller HPFI-afbryder.
 • Udskiftning af udendørsmateriel eller materiel, hvor spændingen er mere end 250 volt.
 • Opsætning af halogenlamper, hvis transformer, lamper og ledninger er købt hver for sig.

Find en autoriseret el-installatør eller elektriker https://www.sik.dk/Forbruger/Elsikkerhed/Se-hvad-du-maa-el/Autorisationsregister

Økonomi

Mindre skader i forbindelse med fejl på el-installationer er i reglen ikke bekostelige at udbedre. Hvis du skal udskifte en gruppe eller trække nye kabler, løber det dog op.

Hvis du har for mange el-installationer tilsluttet, kan du med fordel overveje, om du kan spare nogle af dem væk. En gennemsnitsdansker bruger ca. 1600 kWh strøm om året. Men du kan formentlig godt skære forbruget ned til ca 1000 kWh uden at gå på kompromis med komforten. Bor du alene kan du roligt sætte målet ved 1500 kWh.

Læs mere på Sparenergi.dk http://sparenergi.dk/forbruger/el/dit-elforbrug/hvor-meget-el-bruger-du

Tilladelser og anmeldelser til kommune og andre myndigheder

Det kræver ikke nogen tilladelser at vedligeholde eller udbedre skader på el-installationerne i din bolig.

Lovkrav i forbindelse med el-installationer

Det er Sikkerhedsstyrelsen, som står bag lovgivning på området for el-sikkerhed. Det er primært el-installatører og andre fagpersoner, som sørger for at overholde loven. Men det er dit ansvar, at el-installationerne i din bolig er lovlige – herunder at arbejder, som kræver autorisation, udføres af fagfolk.

Læs mere om love og regler om el https://www.sik.dk/Virksomhed/El-for-fagfolk/Love-og-regler-om-el

Der kan desuden være regler i bygningsreglementet, som du skal overholde – fx regler om installationer http://bygningsreglementet.dk/br15_00_id121/0/42

Ud over disse, skal du være opmærksom på, at der kan gælde andre regler, fx lokalplaner eller miljølovgivning, som du skal overholde.