Elinstallationsrapporter

En elinstallationsrapport skal udarbejdes inden salg af en ejendom, hvis salget skal være omfattet af Huseftersynsordningen.

Om bekendtgørelsen

Reglerne om udarbejdelse af elinstallationsrapporter findes i bekendtgørelsen om elinstalllationsrapporter. Bekendtgørelsen er lavet i tilknytning til Forbrugerbeskyttelsesloven, i hvilken du kan læse mere om Huseftersynsordningen.

Formålet med en elinstallationsrapport er, at rapporten skal oplyse, i hvilket omfang en bygnings elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige.

En elinstallationsrapport må kun udføres af en autoriseret elinstallatør, som er tilmeldt ordningen.

Bekendtgørelsen beskriver bl.a. reglerne om fremgangsmåden ved udarbejdelsen af elinstallationsrapporter, hvordan gennemgangen af bygningens elinstallationer skal foregå, samt hvad der falder udenfor gennemgangen.

En elinstallationsrapport skal være udarbejdet eller fornyet mindre end 1 år før den dag, hvor du som køber modtager rapporten.

Hvornår gælder loven

Når sælger i en bolighandel ønsker at benytte Huseftersynsordningen for at frigøre sig for ansvar for skjulte fejl og mangler og i den forbindelse bl. a. får udarbejdet en eklinstallationsrapport

Myndighed

Sikkerhedsstyrelsen

Officielt navn

Bekendtgørelse nr 626 af 02/06/2017 om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen