En ejerlejligheds BBR-areal

  • Opdateret 22. februar 2019

Spørgsmål

Hej

En ejerlejlighed har været udbudt med to forskellige BBR boligarealer. Det er en lejlighed på 1. sal i en to-families ejendom. Lejligheden består af et BBR areal på 85 m2 på førstesalen+ 23 m2 på 2. salen. For at tilgå værelset på 2. salen skal man ud i den fælles trappe opgang. Stuelejligheden har ligeledes et værelse på 2. salen som er godkendt til beboelse.

Tilbage til spørgsmålet: Må man annoncere det samlede BBR i salgsannoncen, eller skal det være udskilt. Den ene annonce var 85 m2 med en m2 pris på ca. 29.000 kr. Den anden annonce sammenlagde tallene uden videre, så m2 prisen var ca. 24.000 kr. Er begge dele lovlig, eller skal der stå 85+23 m2 i annoncen.

Svar

Kære Spørger,

Ejendomsmæglere skal annoncere ejerlejligheder til salg med BBR-arealet.
I forhold til BBR anvendes bruttoetagearealet, som er det samlede boligareal. Dette gør sig også gældende ved boliger i 2 etager.

Som du angiver registreringen for ejerlejligheden i BBR-ejermeddelelsen, dvs. et samlet areal for ejerlejligheden på 108 m2, vil det være korrekt såfremt den bliver annonceret med et samlet areal på 108 m2. Det er en forudsætning, at de 23 m2 der er beliggende på 2. salen er godkendt til beboelse.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus H. E. Agathon
Primære arbejdsområder er: retssager, fast ejendom, entrepriseret, insolvens, strafferet, dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten