Energimærke

  • Opdateret 22. marts 2019

Spørgsmål

Vi ønsker at sælge vores villa til vores søn. Vi ønsker at benytte huseftersynsordningen for at blive frigjort for vores 10-årige mangelsansvar - men skal vi også få udarbejdet energimærke, når huset ikke skal annonceres ?

Svar

Kære Spørger,

Formålet med kravet om energimærkning er, at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi i bygningen. Der er krav om energimærkning ved blandt andet salg af ejendommen, hvilket er uafhængigt af om der sker salg udenom ejendomsmægler.

Idet I nævner at I agter at gøre brug af Huseftersynsordningen skal I være opmærksomme på, at en køber ikke i alle tilfælde kan tegne ejerskifteforsikring. Hvis således køber har kendskab til ejendommen forud for købet og har haft sin gang i denne, eventuelt som lejer eller ved at have opnået tidlig disposition over ejendommen, kan der ikke efterfølgende tegnes ejerskifteforsikring. Jeres søn kan således risikere, at være afskåret fra at kunne tegne ejerskifteforsikring, hvilket konkret bør afstemmes med forsikringen.

Med venlig hilsen
Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus H. E. Agathon
Primære arbejdsområder er: retssager, fast ejendom, entrepriseret, insolvens, strafferet, dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten