Energimærker - Priser

Loven fastsætter rammer for, hvad en energimærkning maksimalt må koste. Man har ret til at indhente flere tilbud, inden man bestiller en energimærkning.

Maksimalpriser for visse typer

Der er honorargrænser for følgende typer og størrelser af bygninger:

 • Stuehus til landbrugsejendom
 • Fritliggende enfamiliehus
 • Række-, kæde- og dobbelthuse med lodret adskillelse mellem enhederne
 • Etageboligbebyggelse, herunder tofamiliehus med vandret adskillelse mellem enhederne
 • Sommerhus
 • Enfamiliehus - uden bygningsgennemgang

Priser pr. 1. januar 2019

Den øvre honorargrænse inkl. moms er på

 • 6.071 kr. for en bygning på under 100 m2
 • 6.679 kr. for en bygning på 100-199 m2
 • 7.285 kr. for en bygning på 200-299 m2
 • 1.098 kr. for et enfamiliehus uden bygningsgennemgang

Der sker en pristalsregulering pr. 1. januar hvert år efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Nedsat honorar

I nogle tilfælde skal maksimumhonoraret nedsættes med følgende beløb:

 • kr. 3562inkl. moms, hvis ejendommen er opført efter 1. januar 1980
 • kr. 1.206 inkl. moms, hvis der foreligger en energimærkning af bygningen, der er udarbejdet i henhold til energimærkningsreglerne fra 1. september 2006
 • kr. 242 inkl. moms, såfremt energikonsulenten modtager målfaste tegninger, som indeholder information om rørlængder -og dimensioner samt om isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner.

Honorarnedsættelserne gælder dog ikke for energimærkning uden bygningsgennemgang.

Fri prisdannelse for større bygninger

For bygninger over 299 m2 er der fri prisdannelse på markedet, og dermed ikke en fastsat øvre prisgrænse for energimærkning. Dette skal aftales mellem energikonsulenten og kunden. Man har ret til at indhente flere tilbud, inden man bestiller en energimærkning.