Entrepriseformer

Når der skal indgås endelige aftaler med håndværkere, er det vigtigt at du finder ud af hvem, der skal styre forløbet og have kontakt til de forskellige håndværkere og leverandører.

Totalentreprise

På baggrund af dine ønsker udarbejder totalentreprenøren både skitseforslag og senere hen færdige tegninger og beskrivelse til byggeriet. Totalentreprenøren står også for eventuel indhentning af byggetilladelse hos kommunen og koordinerer alle håndværkere og leverancer under selve byggeriet.

Totalentreprisen benyttes normalt kun ved temmelig store opgaver, som opførelse af en stor tilbygning eller et nyt hus. Fordelen er, at du kun skal træffe aftale med og afregne med ét firma.

Selv om du indgår en aftale med en totalentreprenør, udelukker det ikke at du har din egen rådgiver med på sidelinjen til at sikre, at du rent faktisk også får det, du ønsker ud af projektet.

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Der skal tegnes byggeskadeforsikring i de tilfælde, hvor den professionelle bygherre står for hele byggeprocessen og dermed indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre din bolig. Forsikringen gælder i 10 år og betyder, at du meget bedre stillet i de tilfælde, hvor der opstår væsentlige skader på din bolig

Hovedentreprise

Her står du eller din rådgiver for at levere det færdige tegnings- og beskrivelsesmateriale og indhente eventuelle tilladelser fra myndighederne, men du indhenter tilbud på alt håndværksarbejdet fra et enkelt firma. Hovedentreprisen er velegnet til store og mellemstore byggeopgaver.

Det vil normalt være det håndværksfirma, som står for den største del af arbejdet, f.eks. murermesteren, som træder ind som hovedentreprenør, og de andre håndværkere, tømrer, maler, installatører osv. fungerer så som hans underentreprenører.

Hovedentreprenører er ansvarlig for koordinering og udførelse af arbejdet over for dig som bygherre og også her træffer du kun aftale og afregner med et firma. Tilsynet med arbejdet og eventuelle byggemøder står du selv eller din rådgiver for.

Fagentreprise

Ved mindre opgaver, hvor der måske ikke indgår så mange forskellige slags håndværkere, kan fagentreprisen benyttes. Også her står du eller din rådgiver for at levere det færdige tegnings- og beskrivelsesmateriale og indhente eventuelle tilladelser fra myndighederne, men derefter indhentes tilbud fra de forskellige håndværksfirmaer hver for sig, ligesom du træffer aftaler med hvert enkelt firma.

Det er også dig eller din rådgiver, som står for tilsyn og koordinering af byggearbejdet, og når det er afsluttet, betaler du de enkelte håndværksfirmaer særskilt.