Erklæring om adkomst ved andelsboliglån

Hvis du vil stille din andel som sikkerhed for et lån, skal andelsboligforeningens bestyrelse skrive under på, at du er godkendt som andelshaver, og at du har brugsret til den bolig, du stiller som sikkerhed. Denne erklæring kaldes 'Erklæring om adkomst'.

Erklæring til tinglysning af pant

Du skal bruge erklæringen, når pengeinstituttet skal tinglyse deres pant i din andel. Andelsforeningens bestyrelse eller administrator skal som udgangspunkt afgive erklæringen indenfor ca. 3 uger fra du har bedt om den.

Hvem laver erklæringen?

Når du har printet Erklæring om adkomst ud, skal den underskrives af formanden for andelsboligforeningen og 2 bestyrelsesmedlemmer. De kan dog overdrage opgaven til foreningens administrator. Hvis andelsboligforeningens administrator laver erklæringen, skal han have en fuldmagt fra andelsboligforeningen, som han skal vedlægge. Den tinglyses sammen med erklæringen og de øvrige dokumenter. Andelsboligforeningen har mulighed for at lægge en originalfuldmagt permanent i tingbogen. Derved slipper foreningen for at sende den frem og tilbage.

Hvilke oplysninger skal du bruge?

  • Boligens adresse
  • I nogle tilfælde en andelsboligudskrift, som du kan hente under Ejendomsdata

Digital erklæring eller papir?

Siden 23. marts 2015 er det blevet muligt at afgive erklæringen digitalt på Tinglysning.dk

Se vejledningen 'Adkomsthavererklæring Andel' fra Tinglysningsretten

Erklæringen kan også afgives på denne blanket:

Erklæring om adkomst