Åbn alleLuk alle

Facader og fundament

Hvis der er skader på facader og fundament, kan fugt og regn trænge ind og forårsage større skader på bygningsdelene under overfladen.

Afskallet maling på pudset mur

Murværk og facader

De fleste ydervægge på enfamiliehuse er muret op, typisk med teglsten. Nogle facader står med såkaldt blank mur, altså med synlige mursten og fuger, mens andre er pudsede. Pudslaget kan enten være tyndt, som på vandskurede facader, hvor man stadig kan ane stenene indenunder, eller tykt, kaldet grovpuds, som kendes fra bl.a. ældre huse, hvor stenene er helt dækket af puds.

Typiske skader: fundamentet - soklen

Den synlige del af fundamentet kaldes soklen. Soklen er normalt pudset, og lige som i de murede, pudsede eller malede facader, kan der også komme revner i soklen. Hvis puds eller maling begynder at skalle af, kan der trænge vand ind kælderen eller videre op i huset.

Den del af fundamentet som ligger under jorden kan du selvsagt ikke inspicere, men hvis du har enten fuld kælder eller krybekælder, kan du tjekke fundamentet indefra.

Typiske tegn på skader på fundamentet er:

 • Udvendige revner
 • Fugtskjolder inde og ude
 • Buler i murværket – udvendigt og indvendigt
 • Afskallet maling – inde såvel som ude
 • Afskallet puds – inde og ude.

Typiske skader: revner i muren

Hvis der opstår revner i ydermurene, bør du følge dem nøje. Især skal du være opmærksom på pludseligt opståede revner, som bliver ved med at vokse. Store revner kan være tegn på alvorlige problemer i husets konstruktioner. I grovpudsede facader kan der opstå revner, som ikke skyldes det bagvedliggende murværk. Omvendt kan pudset også skjule revner og problemer i muren. Disse kan du måske se indefra.

Revner tillader vand og fugt i at trænge ind i muren, hvilket kan forårsage fugtproblemer, skimmelsvamp og råd.

Typiske årsager til revner er:

 • Sætningsskader, som opstår, fordi jorden under husets fundament synker eller forskyder sig. Sætningsrevner starter typisk i fundamentet og fortsætter op i murværket.
 • Forkert udførte eller defekte overliggere, som kan forårsage revner over døre, vinduer eller andre murhuller.
 • Påvirkning fra kraftig blæst, fugt, temperatursvingninger og rustskader på de indvendige stålforstærkninger i muren.
 • Problemer med selve etagedækket, som kan forårsage vandrette revner i nærheden af etageadskillelser.
 • Udtørring af fuger, som kan forårsage svindrevner omkring fugerne.

En række materialer svulmer op, når de bliver fugtige, og svinder ind igen, når de tørrer ud. Mange svindrevner er små og har ikke særlig betydning for husets stabilitet, men hold alligevel øje med, om de udvikler sig.

Små revner bør du reparere. Revner i muren tillader vand og fugt at trænge ind i konstruktionen og det kan forårsage større skader på et senere tidspunkt.

Hvis der er revner i soklen, bør du lade en murer eller en bygningssagkyndig undersøge skaden.

Typiske skader: afskallet puds eller maling

Facader med tyndpuds, som vandskuring eller sækkeskuring, er udsatte. Det tynde pudslag tillader fugt fra regnvand i at trænge ind i murværket, men nedsætter også fordampningen.

Hvis pudsen er malet, skal du holde ekstra godt øje. Huset kan være malet med plast- eller akrylmaling, som ikke så godt tillader fugt at passere ud af muren. Hvis facaden er malet mange gange, kan det i sig selv være et problem.

Skader i pudset ses typisk som

 • Hårfine revner
 • Udbulinger i pudslaget eller malingen
 • Afskallet puds eller maling.

Pudsede facader kræver mere vedligeholdelse og grundigere eftersyn ene rene murede facader. Begynder pudsen først at revne eller løsne sig trænger der nemt vand ind mellem pudslaget og muren, som kan skabe fugtproblemer og frostsprængninger. Du skal derfor være meget omhyggelig med at undersøge alle flader for afskallet, revnet eller løs puds.

Når du tjekker en pudset facade for revner, kan du forsigtigt banke på pudset – hvis det lyder hult, har det sluppet muren. Du bør banke ødelagt puds af og reparere det med et nyt lag puds.

Hvis overfladen grundlæggende er i god stand og muren er sund, kan du godt give huset en ny gang maling, men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt med en total afrensning og reparation af muren, inden du maler den på ny.

Uanset om du vil male hele facaden eller blot reparere og vedligeholde den, er det meget vigtigt at vælge den rigtige type maling. Valget afhænger af både tidligere behandlinger og murens tilstand. De mest almindelige overfladebehandlinger er:

 • Plast- og akrylmaling
 • Olieemulsionsmaling
 • Silikatmaling
 • Siliconemaling
 • Cementpulvermaling
 • Kalk

Typiske skader: fuger og mursten

Fugerne skal være hele og faste i overfladen. Fuger omkring udvendige hjørner, og fuger i de facader, som er mest udsat for regn og blæst, bliver let påvirket og beskadiget.

Murstenene tager normalt ikke skade af vind og vejr, men andre forhold kan forårsage skader på murstenene. Fx hvis huset sætter sig, får slag eller har skader efter fugt. Dels kan stenene løsne sig, hvis fugen bliver porøs, dels kan de gå i stykker af vind og vejrlig. De oftest sete skader på fuger og mursten er:

 • Løse eller smuldrende fuger
 • Løse mursten
 • Revner i mursten
 • Frostsprængninger
 • Porøse overflader

Hvis fugerne er porøse eller smuldret væk, bør du reparere dem. Mindre fugearbejder kan du godt udføre selv, men større fugearbejder og udskiftning af mursten bør udføres af en murer.

Mursten, som har revner, hjørner som er knækket af eller mursten, hvor overfladen er beskadiget eller ødelagt, er mere udsatte for yderligere frostsprængninger og den porøse overflade gør det muligt for fugt at trænge ind i muren. Derfor bør du skifte disse sten ud.

Gør det selv-arbejde eller håndværker

Du kan godt selv foretage mange af småreparationerne udvendigt på dit hus. Men hvis skaderne er omfattende, eller der pludseligt opstår skader, kan det være en god idé at få en murer eller en bygningssagkyndig til at vurdere omfanget. Pludseligt opståede revner kan have betydning for husets stabilitet. Derfor bør du lade en fagmand vurdere dem.

Større facaderenoveringer kræver ofte stillads og specialværktøj – fx hvis facaden skal renses helt af og pudses op igen. Dette er et omfattende arbejde, som en fagmand vil kunne udføre hurtigere end du selv.

Tilladelser og anmeldelser

Det kræver ikke særlige tilladelser at rette op på skader eller vedligeholde facader og fundament på din bolig. Men hvis du opstiller et stillads, container eller andet i forbindelse med et byggearbejde, som ikke er anmeldt til kommunen, skal du søge om tilladelse til at opstillingen.

Lovkrav

Når du renoverer facade, stiller bygningsreglementet krav til ”rentabel energibesparelse”. Derudover skal du være opmærksom på reglerne i lokal- og kommuneplaner, som kan stille krav til, hvordan din facade må se ud.

Vær opmærksom på, at der kan gælde andre love og regler end dem, der er beskrevet her, fx miljølovgivning.