Fakta om andelsboliger

Der er i 2013 ca. 205.000 andelsboliger svarende til ca. 7 pct. af den samlede boligmasse. Til sammenligning udgør ejerboligerne ca. 50 pct., mens de almene boliger udgør ca. 22 pct.

I København er der ca. 97.000 andelsboliger svarende til ca. 32 pct. af boligmassen. Andelsboligen er dermed den mest udbredte boligform i København. Boligsammensætningen i København er derfor atypisk i forhold til sammensætningen på landsplan. Ejerboligerne udgør til sammenligning ca. 29 pct.

Ser man på de fem regioner, så findes ca. 2/3 af alle andelsboliger i Region Hovedstanden, mens kun ca. 5 pct. findes i Region Nordjylland

I dag findes der andelsboliger i alle landets kommuner, bortset fra Christiansø og Læsø.

Læs om de forskellige typer af andelsboligforeninger