Byggebudget

Når du lægger budget skal du medregne alle de udgifter, du kommer til at få i forbindelse med dit byggeri. Fx udgifter til materialer, håndværkere eller rådgivere. Men det er også vigtigt at huske de øvrige udgifter, som følger med byggeriet, fx renteudgifter til byggelån, maskinleje og bortkørsel af jord.

Byggebudget og reelle udgifter

Et budget giver dig et overblik over, hvad byggeriet kommer til at koster, og sætter rammerne for dine prioriteringer. Hvor meget vil du fx afsætte til bad, køkken, tagbelægning osv. Selvom et budget beskriver de reelle udgifter, er det ikke det endelige regnskab. Budgettet gør det muligt for dig at styre økonomien og holde udgifterne på det planlagte niveau. Hvis du fx får uforudsete udgifter på en del af byggeriet, kan du efterfølgende justere budgettet på en anden del af byggeriet og skære i udgifterne på nogle af posterne.

Når du lægger det først budget, bliver du nødt til at arbejde med overslagspriser. Men efterhånden som du indhenter tilbud fra håndværkere, priser på materialer og får kendskab til udgifter til byggelån osv, bør du justere dit budget, så du hele tiden har et realistisk overblik over, hvad byggeriet kommer til at koste.

Bemærk, at mange håndværkere afgiver deres tilbud uden moms. Derfor kan det være en god idé at have en post på budgettet, som beregner denne del for så vidt angår de priser, der er uden moms. Hvis du noterer alle priser uden moms, kan du beregne momsen ved at gange prisen uden moms med 0,25. Dette beløb skal du lægge til prisen uden moms.

Budgetposter

Et budget er en ramme, som indeholder et realistiske bud på udgifter til byggeriet. Sørg derfor for at beskrive så mange poster som muligt i dit budget. Du kan fx tage udgangspunkt i følgende poster:

  • Byggeplads - fx udgifter til leje af stillads, skurvogn til håndværkerne, toiletvogn, elektricitet, vand osv.
  • Rådgivning og administration, fx udgifter til byggerådgivere, tilsyn med byggeriet, gebyrer på diverse tilladelser mv.
  • Arbejdstimer - fx jord- og betonarbejde, murerarbejde, tømrerarbejde, VVS-arbejde, elektrikerarbejde, malerarbejde og andet håndværksarbejde
  • Materialer - fx. køkkenelementer,sanitet, beton til fundamenter, tagsten mv.

Husk også at beregne et beløb til oprydning på byggepladsen, fx til at bortskaffe jord eller komme af med eventuelle farlige byggematerialer og kemikalier.

Se eksempler på budgetposter, når du bygger

Reserver og uforudsete udgifter

Når du lægger budget, bør du også afsætte en rimelig post uforudsete udgifter. Den skal dække de problemer, der næsten altid opstår undervejs i byggeprocessen, og som ingen kan forudse. Du bør afsætte mindst 10 % af den samlede entreprisesum på denne post.

Det kan også være en god idé at afsætte en såkaldt bygherrereserve, som kun du selv kender til. Denne reserve kan du bruge, hvis du vil tilkøb ydelser eller hvis du ønsker at foretage ændringer undervejs, som koster lidt mere.

Hold denne post for dig selv. Hvis din rådgiver kender til den, vil han tage den med i sine beregninger og så udgør posten ikke en reserve. Bygherrereserven bør mindst være 5 % af budgettet for håndværker- og rådgiverudgifter.