Finansiel rådgivning

Finansielle virksomheder skal rådgive dig efter reglerne i ”Bekendtgørelse om god skik for boligkredit”. Og de skal dokumentere rådgivningen i en tjekliste, som du skal have en kopi af, når du optager lånet. Du kan også overveje at benytte uafhængig finansiel rådgivning.

Uafhængig rådgivning

Finansielle virksomheder har en interesse i at sælge deres lån og ydelser til dig. Du kan forvente ordentlig information om deres egne produkter, men du kan ikke forvente, at alle muligheder på markedet bliver belyst for at stille dig bedst muligt. Du kan derfor med fordel finde en uafhængig rådgiver, som kan rådgive dig om din økonomi og muligheder. Spørg gerne venner og bekendte – og søg på nettet for at finde uafhængige finansielle rådgivningsvirksomheder, som er certificeret af Finanstilsynet. Husk at sammenligne priser og ydelser. Hvis din økonomi er kompleks, bør du overveje mere specialiseret rådgivning – pengene kan være givet godt ud.

Finanstilsynet fører tilsyn og underretter forbrugerombudsmanden, hvis en finansiel rådgiver ikke overholder retningslinjerne og påfører en kunde tab. Husk derfor at få rådgivningen på skrift og gemme al dokumentation.

Boliglån

Den mest almindelige finansiering af boligkøb er lån med pant i boligen, og langt de fleste af disse lån er realkreditlån, hvor et realkreditinstitut skaffer pengene til dit lån ved at sælge obligationer på børsen. Helårsboliger må belånes med 80 % af boligens kontantværdi, mens grænsen er 75 % for sommerhuse og 40 % for byggegrunde.

Inden for de seneste 5-10 år er der kommet mange nye typer realkreditlån på markedet.

De mange lånetyper kan dog grundlæggende opdeles i fastforrentede lån og lån med variabel rente.

De fleste lånetyper kan kombineres med afdragsfrihed i op til 10 år. Løbetiden på realkreditlån går op til 30 år.

Du kan for eksempel få fast eller variabel rente med rentegaranti og/eller afdragsfrihed.

Som køber skal du selv tilvejebringe 5 % af købesummen. De 5 % kan komme fra din egen opsparing, eller de kan komme fra et allerede eksisterende lån eller eksempelvis en kassekredit. De resterende 15 % del af købesummen op til realkreditlånet på 80 % kan finansieres på flere måder, typisk via et boliglån i banken.

Særregel

Fra 1. januar 2018 er der indført begrænsning i adgangen til lån for boligejere med høj gældsfaktor. Reglerne begrænser dine lånemuligheder, hvis din gæld overstiger fire gange husstandsindkomsten og lånet kommer over 60 % i belåningsgrad. I disse tilfælde vil det ikke være muligt at optage lån med variabel rente, hvis rentebindingen er kortere end 5 år, fx et F1-lån. Er rentebindingen 5 år eller længere, kan du godt få lånet, men det må ikke være afdragsfrit. Der er ingen begrænsninger i adgangen til lån, som ligger under 6 % i belåningsgrad.

Reglerne rummer visse muligheder for, at realkreditinstituttet kan dispenserer fx i områder med lave boligpriser, eller hvis boligejeren har stor formue ved siden eller er i akutte økonomiske vanskeligheder.

Læs mere: Nye retningslinjer for boliglån i husstande med høj gæld

Læs mere: Finanstilsynets vejledende udtalelse

Sammenlign priser på lån

Der er forskel på, hvad det koster at låne i forskellige institutter. Sørg derfor for at sammenligne forskellige muligheder, inden du vælger.

Tjek boliglån kan du sammenligne omkostninger på boliglån der allerede er ydet af banker og realkreditinstitutter frem til senest afsluttede kvartal. Du kan også sammenligne priser på boliglån ved at benytte Forbrugerrådet Tænk og FinansDanmarks portal pengepriser.dk.

Klagemuligheder

Du kan klage, hvis du har lidt tab på grund af forkert eller manglende rådgivning fra din professionelle rådgiver. Du kan også klage, hvis du mener, at rådgiveren har ydet for lidt i forhold til prisen. Din klage kan føre til erstatning eller nedslag i rådgiverens pris. Ejendomsmæglere, bygningssagkyndige og advokater har en ansvarsforsikring, der kan dække tab, som rådgiverne har forårsaget under bolighandlen.

Klager over penge- og realkreditinstitutter:

Pengeinstitutankenævnet og Realkreditankenævnet har begge adresse på Amaliegade 8 B, 2, 1022 København K:
De finansielle ankenævn

Uafhængig finansiel rådgivning

Hvis rådgivningen fra en uafhængig rådgiver ikke lever op til jeres aftale, kan du først prøve at finde en løsning via Center for Klageløsning.

Hvis det ikke hjælper, kan du gå videre med sagen til Forbrugerklagenævnet eller i sidste instans domstolene.

Regler

Bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Rummer bl.a. tjekliste for rådgivning

Bekendtgørelse om kompetencekrav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere

Lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere

Loven bestemmer bl.a., at en finansiel rådgiver skal have en særskilt tilladelse fra Finanstilsynet for at rådgive om boligkredit.