Lov om finansiel virksomhed

Loven beskriver reglerne for banker og realkreditinstitutioner, herunder hvordan man skal drive bank eller realkreditinstitut i Danmark.

Om loven

Lov om finansiel virksomhed beskriver de forpligtelser, banker og realkreditinstitutioner har overfor deres kunder, herunder reglerne om god bankskik, prisoplysning, afgifter, kontraktforhold og det offentlige tilsyn med finansielle virksomheder m.m.

Myndighed

Erhvervsministeriet

Officielt navn

Lovbekendtgørelse nr 1140 af 26/09/2017 om finansiel virksomhed