Flexboliger

Boligejere og potentielle købere kan ansøge deres kommune om en flexboligtilladelse, så en helårsbolig midlertidigt kan benyttes som fritidsbolig, og helårsanvendelsen sidenhen genoptages.

Flexboligordningen

Flexboligordningen er en del af indsatsen for at sikre vækst i hele landet ved, at flere tiloversblevne helårsboliger benyttes til fritidsformål. På den måde kan landets kommuner mindske antallet af tomme helårsboliger, der står og forfalder, i de områder, hvor der er et betydeligt overskud af helårsboliger.

Ordningen giver mulighed for at søge kommunen om at bruge helårsboligen som en såkaldt flexbolig. Det vil sige, at kommunen meddeler samtykke til, at en helårsbolig benyttes til fritidsformål og senere igen kan anvendes til helårsbeboelse, uden at ejeren anmoder om samtykke hertil. Der kan dog være regler i anden lovgivning, som skal påses i den sammenhæng, herunder fx planloven.

I modsætning til et egentligt fritidshus bliver det med en flexbolig nemt for ejeren at flytte permanent ind i huset, hvis man på et tidspunkt får lyst til det.

Lovgrundlag

Flexboligordningen blev indført ved lov nr. 413 af 29. april 2013 om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

Ordningen er udvidet ved lov nr. 1879 af 29. december 2015.