Åbn alleLuk alle

Forårets vedligeholdelse

Vinterhalvåret er hårdt ved husets udvendige værn. De store mængder nedbør og frost kan med tiden ødelægge træfacader og give frostsprængninger i fuger og overflader. Derfor er foråret et godt tidspunkt til at efterse træværk, facader og fundamenter, og planlægge eventuelle vedligeholdelsesarbejder, som kan udføres senere på året.

Tjek træværket

Træ er et alsidigt byggemateriale, som bruges udvendigt til mange formål på selve huset, og på andre konstruktioner som terrasser, carporte og plankeværk. Træværket bør tjekkes årligt og males eller træbeskyttes med få års mellemrum for at sikre en lang levetid.

Kontroller, om træværket konstruktivt er i god stand. Det vil sige sidder korrekt fastgjort, er intakt, uden revner og sprækker og uden angreb af råd og svamp. Derudover bør træbeskyttelse eller maling stadig være hel og dækkende.

Hvis træbeskyttelse eller maling på træet er slidt eller ligefrem begyndt at revne og skalle af, trænger træværket til behandling.

Du skal især være omhyggelig med at tjekke træværk, som er særligt udsat for vand. Det vil sige vandret eller næsten vandret træ, hvor der kan stå vand som fx terrassebrædder, og træværk, hvor konstruktionen gør, at vandet har svært ved at løbe fra. Sydvendt træværk er også ekstra udsat, da solens ultraviolette stråler nedbryder overfladebehandlingen og selve træets overflade. Træ tæt på jordoverfladen, eksempelvis den nederste del af plankeværket og træbeklædninger på hus og garage, skal også tjekkes ekstra grundigt.

Undersøg facader og fundament

Pludseligt opståede revner i ydervæggene kan være tegn på alvorlige problemer og bør kontrolleres af en byggesagkyndig. Er der revner, afskallet puds eller lignende, bør du holde øje med skaderne hen over foråret og om nødvendigt hen over sommeren for at se, om det udvikler sig.

Sådan holder du øje med skader på facader og fundament

Gennemgå husets facader og soklen for skader, som er opstået i løbet af vinteren:

  • Tjek alle flader for revner, og vær især opmærksom på pludselig opståede revner. Hårfine revner mellem fuge og sten, som opstår ved at fugen svinder lidt, behøver ikke at betyde noget, men hold øje med, om de udvikler sig.
  • Undersøg fugernes tilstand. De skal være hele og faste i overfladen. Løse eller smuldrende fuger bør udbedres ved at fugen kradses ud, og fuges om. Det er især fuger omkring udvendige hjørner, og fuger i de facader, som er mest udsat for regn og blæst, som kan være påvirket. Mindre fugearbejder kan du godt udføre selv, men større fugearbejder og udskiftning af mursten bør udføres af en murer.
  • Undersøg også om selve murstenene er hele og uden revner – og undersøg om der er hjørner, som er knækket af. Sten, hvor overfladen er beskadiget eller ødelagt, er udsatte for yderligere frostsprængninger og den porøse overflade gør det muligt for fugt at trænge ind i muren, bør skiftes.
  • Fotografere revner i facaden for at holde øje med, om de udvikler sig
  • Mål længde og bredde på eventuelle revner, så du kan holde øje med dem
  • Notere alle revner facade for facade og gør det samme for soklen. Så har du overblik over, hvor revnerne befinder sig.
  • Tjekke også murene indvendigt for revner – især de bærende mure og vægge. Mål og fotografér eventuelle revner, notér og hold øje på samme måde som udvendigt.
  • Tjek soklen grundigt for revner og andre skader.
  • Tjek om eventuelle ventilationsriste i soklen er åbne og frie.