Forbedringsrapport udløbet

  • Opdateret 20. december 2019

Spørgsmål

Hej.

Jeg er ved at sælge min andel til min mor og hendes kæreste og har i den forbindelse fået vurderet forbedringerne i lejlighed.

Dog er dette nu mere end 6 måneder siden, hvorved rapporten er udløbet.

Administrator siger, at de ikke må bruge den, men begrunder ikke hvorfor. Sælgers bank er umiddelbart ligeglad, så jeg kan ikke se hvorfor vi ikke skulle kunne bruge den alligevel.

Kan I oplyse mig om konsekvensen af at bruge rapporten alligevel?

På forhånd tak.

Svar

Kære Spørger,

Vurderingsrapporten anvendes til at fastsætte værdien af de forbedringer og mangler der indgår i opgørelsen af andelens samlede værdi. Dette fremgår direkte af andelsboligforeningslovens § 5.

Ved at anvende en udløbet og dermed ugyldig vurderingsrapport vil man risikere, at et eventuelt opgjort forbedringstillæg ikke anses for overensstemmende med det maksimalprisprincip, der følger af andelsboligforeningslovens § 5. I så tilfælde kan en køber gøre overpriskrav gældende.

Idet I angiver, at sælgers bank umiddelbart er ligeglade med at gyldigheden på vurderingsrapporten er udløbet, skal det bemærkes, at dette ikke har betydning i forhold til om man derved kan anvende rapporten. Det afgørende er som angivet, at man ved anvendelsen af en ugyldig vurderingsrapport derved potentielt kommer i strid med overprisbestemmelsen i andelsboligforeningslovens § 5, hvilket helt oplagt samtidig medfører, at andelsboligforeningens bestyrelse derved ikke kan/vil godkende overdragelsen i henhold til andelsboligforeningslovens § 6, stk. 6. For det tilfælde andelsboligforeningen godkender en overdragelsesaftale, hvortil der er tilknyttet en ugyldig vurderingsrapport, risikerer andelsboligforeningens bestyrelse, at de pådrager sig et ansvar. Det synes derfor helt oplagt, at der vil skulle udarbejdes en ny og gyldig vurderingsrapport til brug for overdragelsen.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus H. E. Agathon
Primære arbejdsområder er: retssager, fast ejendom, entrepriseret, insolvens, strafferet, dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten