Åbn alleLuk alle

1. Forbered salget

En grundig forberedelse er vigtig for et godt boligsalg. Mange af opgaverne kan din rådgiver tage sig af. Men der er også ting, du selv skal gøre. Få et godt overblik over processen her.

Find rådgiver og sæt udbudsprisen

Først og fremmest skal du overveje, hvor meget af salget du selv vil stå for, og hvor meget du vil inddrage en ejendomsmægler i salget.

Vurdér din bolig og find ud af hvilken pris, du vil forlange for den. Du kan på internettet finde oplysning om salgspriserne på andre boliger i dit område og på den måde danne dig et indtryk af prislejet. Find fx faktiske salgspriser på Boligejer.dk, Boliga.dk eller Boligsiden.dk. Aktuelle salgstider og nedslagsprocenter i området er også relevante for at vurdere markedet.

En ejendomsmægler kan hjælpe dig med en vurdering af din bolig, hvilket normalt er gratis, hvis vurderingen indhentes med henblik på salg. Du kan med fordel indhente vurderinger fra flere forskellige mæglere, hvilket også giver en baggrund for at vælge mægler i det personlige møde.

Men vær kritisk overfor de indhentede vurderinger – mægleren ønsker at få boligen til salg, men hvis salgsvurderingen er urealistisk høj, fremmer det ikke dit boligsalg.

Giv ejendomsmægleren så mange relevante oplysninger som muligt

Indgå formidlingsaftale

Hvis du har besluttet dig for at anvende en ejendomsmægler, skal du indgå en formidlingsaftale. Den skal indeholde

 • Identifikation af boligen
 • Navnet på den ansvarlige ejendomsmægler og virksomhedens CVR-nummer
 • Værdiansættelse og den aftalte udbudspris
 • Vederlagets størrelse eller de principper, det beregnes efter
 • Aftaleperioden, hvis der er aftalt resultatafhængigt vederlag
 • Om du – efter at mægler har rådgivet dig om Huseftersynsordningen – ønsker at anvende den, så du kan frigøre dig for dit sælgeransvar for skjulte fejl og mangler
 • Særlige forhold, betingelser eller begrænsninger

Hvis der er aftalt resultatafhængigt vederlag (’solgt eller gratis’), men vederlag hvis du opsiger aftalen, kan aftaleperioden højst være 6 mdr. med mulighed for tre måneders forlængelse ad gangen.

Følgende ydelser fra mægleren er obligatoriske:

 • Værdiansættelse og aftale med dig om den kontantpris, din bolig skal udbydes til
 • Beregning af salgsbudget og -provenu
 • Udarbejdelse af salgsopstilling
 • Udarbejdelse af købsaftale

Hvis I er enige om at ændre udbudsprisen undervejs, skal mægler udarbejde et nyt salgsbudget og -provenu.

Informér dit realkreditinstitut

Du skal som sælger være opmærksom på at varsle din bank eller dit realkreditinstitut om dit kommende boligsalg, da der er et opsigelsesvarsel på dine lån, der skal indfries til en fast termin. Og bed pengeinstituttet om at stå for indfrielsen af dine lån.

Er der tale om lån optaget via et realkreditinstitut, er disse lån - uanset hvilken type lån du har - baseret på bagvedliggende obligationer. Da disse handles på børsen, er der flere gange dagligt udsving i kurserne. Særligt for så vidt angår obligationslån ses indimellem ganske store udsving på kursen inden for kort tid.

Du kan endvidere som sælger overveje, om du skal indgå en kurssikringsaftale med din bank eller dit realkreditinstitut. Hvis det er vigtigt for dig at være sikker på, hvad dit præcise salgsprovenu udgør, kan du vælge at lade banken tage risikoen for kursændringer og således låse kursen fast på obligationerne.

Men vær også opmærksom på omkostninger til pengeinstituttet for at oprette deponeringskonto og for at indgå kurssikringsaftale.

Få udarbejdet en lovpligtig energimærkning

Når en bolig sælges, skal den have en gyldig energimærkning, som altid skal synliggøres ved annoncering i kommercielle medier. Det gælder både ved salg gennem ejendomsmægler og ved selvsalg. Og det gælder for såvel villaer og rækkehuse, som ejerlejligheder, anparter og andelslejligheder.

En energimærkning er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand, men giver også forslag til energibesparende tiltag. Energimærket har en betydning for salgsprisen på dit hus – en effekt, der har været stigende siden 2007. Jo bedre energimærke, desto højere kvadratmeterpris.

Bestilling, gyldighed og pris

Energimærket udarbejdes af et energifirma, der er certificeret af Energistyrelsen.

Energimærkninger er gyldige i 10 år. Det gælder også energimærker der tidligere havde 7 års gyldighed.

Energimærkningen mister dog sin gyldighed, hvis du bygger om eller laver andre ændringer, der i væsentligt omfang påvirker din boligs energiforbrug.

Prisen på en energimærkning afhænger af størrelsen på huset og om, hvorvidt energimærkningen kræver en bygningsgennemgang.