Åbn alleLuk alle

Formaldehyd i indeklimaet

Formaldehyd er en kemisk forbindelse, der bl.a. kan give allergi og give gener i øjne og øvre luftveje. Formaldehyd mistænkes også for at være kræftfremkaldende og påvirke generne og immunforsvaret. Det gælder derfor om at begrænse indholdet af formaldehyd i indeklimaet mest muligt.

Hvad er formaldehyd?

Formaldehyd findes naturligt i naturmaterialer som f.eks. træ. Formaldehyd dannes dog også som et nedbrydningsprodukt fra specielt visse lime i f.eks. byggevarer som spånplader og MDF-plader. Formaldehyd kan også findes i nedhængte lofter, tekstiler, møbler, maling, syrehærdende lakker, rengøringsmidler, tobaksrøg og f.eks. fra afbrænding af træ i brændeovne.

Formaldehyd i byggevarer og i fx møbler kan afgasse til indeluften

Formaldehyd kan give allergi og være kræftfremkaldende

Formaldehyd kan give allergi og forårsage lokalirritation på øjne og øvre luftveje. Formaldehyd mistænkes desuden for at være kræftfremkaldende og påvirke gener og immunsystem. Personer med allergi eller luftvejssygdomme er særligt udsatte. Derfor anbefaler WHO, at der ikke må være mere end 0,1 mg/m3 i indeluften.

Gode råd for at minimere formaldehydindholdet i boligen

Regler

I bygningsreglementet er der krav om, at byggevarer ikke må give anledning til et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima. Derfor skal alle byggevarer, der kan afgive formaldehyd til indeklimaet, være CE-mærkede og opfylde den strengeste klasse for formaldehydafgasning. Byggevarer, der indeholder formaldehyd, skal være CE-mærkede i klasse E1. Standarden stiller krav om, at formaldehydafgivelsen i den enkelte byggevare ikke må overskride 0,124 mg/m3.

Byggevarer er defineret som materialer, der permanent indbygges i konstruktioner. Bestemmelsen gælder således ikke for f.eks. møbler og inventar, der også kan afgive formaldehyd til indeluften. Der henvises i disse tilfælde til Miljøministeriets bekendtgørelse om begrænsning af formaldehydafgivelse fra møbler m.v.

WHOs anbefalinger

WHO anbefaler, at det samlede formaldehydindhold i indeluften ikke overstiger 0,1 mg/m3. Bygningsreglementets formaldehydbestemmelser skal sikre, at anvendelsen af byggevarer i sig selv ikke medfører, at formaldehydindholdet i indeklimaet overstiger WHOs grænseværdier.

Overfladebehandling eller beklædning af formaldehydafgivende byggevarer

Hvis du anvender spånplader og MDF-plader indendørs, er det en god ide at sikre, at pladerne er overfladebehandlet, f.eks. med maling, finer eller anden belægning. Overfladebehandlingen sikrer, at evt. formaldehyd afdampning fra lime i pladerne minimeres. Anvender du almindelige ubehandlede spånplader til vægge, kan de afdækkes med f.eks. gipsplader, der giver en god bund for maling. Til undergulve, hvor der normalt anvendes mange ubehandlede spånplader vil de altid være dækket af et trægulv eller banevarer, der minimerer afgasning til indeklimaet.

Opmærksomhed ved indkøb af byggevarer

I Danmark er det ulovligt at sælge byggevarer, der ikke er CE mærkede. Når du som forbruger er ude og købe byggevarer, og skal bruge byggevarer med formaldehydafgivende stoffer, kan du således forvente og forlange at disse er CE-mærkede og at de opfylder klasse E1 for formaldehydafgivelse. Klassen fremgår af CE-mærket.

Hvis du selv står for indkøb af byggevarerne, kan du fx hos forhandleren efterspørge produkter, der har et ekstra lavt indhold af formaldehyd. Hvis du vælger produkter mærket med Indeklima Mærke fra Dansk Indeklima-mærkning, har du sikkerhed for, at produkterne har en meget lav afgasning af sundhedsskadelige kemikalier som formaldehyd, til indeluften. Derudover har produkter, der er mærket med fx Svanemærket eller Blomstermærket, generelt et lavt indhold af sundhedsskadelige kemikalier.

God udluftning

Da formaldehyd findes naturligt i naturmaterialer som f.eks. træ, er det svært helt at undgå formaldehyd i indeklimaet. Du bør regelmæssigt lufte ud i huset og sørge for, at der er en generel god ventilation i huset. Dermed er der altid frisk luft i huset og et generelt lille indhold af sundhedsskadelige stoffer i indeluften fra f.eks. afgasning.

Måling af formaldehyd i indeluften

Hvis du har konkret mistanke om, at formaldehydindholdet i indeluften er meget højt, kan du få foretaget en måling af formaldehydindholdet i indeluften. Hvis målingen viser, at formaldehydindholdet i indeluften er for højt, kan du foretage de foranstaltninger, der er beskrevet ovenfor.