Ejendomsmæglernes forsikring og garantistillelse

Bekendtgørelsen indeholder regler om ansvarsforsikring og garantistillelse for ejendomsmæglere og ejendomsformidlingsvirksomheder.

Om bekendtgørelsen

Enhver ejendomsmægler har pligt til at stille garanti om, at vedkommende hæfter for dækning af tab, som en forbruger har lidt ved, at ejendomsmægleren eller dennes personale uretmæssigt har forbrugt midler, som har været ejendomsmægleren betroet i dennes egenskab af ejendomsmægler.

Garantien skal stilles som en erklæring fra et forsikringsselskab, et pengeinstitut eller andet finansielt institut, Garantisummen skal andrage mindst 2 mio. kr. pr. forsikringsår.

Ligeledes skal enhver ejendomsmægler tegne ansvarsforsikring, som dækker formueskade påført en forbruger ved enhver form for uagtsom handling eller undladelse, der skyldes ejendomsmægleren eller ejendomsmæglerens personale. Forsikringssummen skal andrage mindst 3 millioner kroner pr. forsikringsår.

Både garantistillelsen og ansvarsforsikringen skal registreres i Erhvervsstyrelsens register.

Hvornår gælder bekendtgørelsen?

Bekendtgørelsens bestemmelser om garanti og ansvar gælder registrerede ejendomsmæglere eller –formidlingsvirksomheder.

Myndighed

Erhvervsstyrelsen

Officielt navn

Bekendtgørelse nr. 1537 af 09/12/2015 om garantistillelse og ansvarsforsikring for ejendomsmæglere, ejendomsformidlingsvirksomheder m.v.