Åbn alleLuk alle

Ejendomsmæglernes forsikring og garantistillelse

Bekendtgørelsen indeholder regler om ansvarsforsikring og garantistillelse for ejendomsmæglere og ejendomsformidlingsvirksomheder.

Om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen bstemmer bl.a. hvor stor og hvor længe en garanti, ejendomsmægleren eller - formidleren skal stille, samt hvilke krav der gælder for den obligatoriske ansvarsforsikring

Både garantistillelse og ansvaraforsikring skal registreres i Erhvervsstyrelsens register.

Hvornår gælder bekendtgørelsen?

Bekendtgørelsens bestemmelser om garanti og ansvar gælder registrerede jendomsmæglere eller -formidlingsvirksomheder

Myndighed

Erhvervsstyrelsen

Officielt navn

Bekendtgørelse nr. 1537 af 09/12/2015 om garantistillelse og ansvarsforsikring for ejendomsmæglere, ejendomsformidlingsvirksomheder m.v.