Åbn alleLuk alle

Forsikringer under byggeri

Som bygherre bør du altid tage kontakt til dit forsikringsselskab og orientere dem, når du planlægger større arbejder på dit hus. Forsikringsselskabet kan vurdere, at arbejdet er så omfattende, at risikoen for forsikringsselskabet er ændret, og det derfor kan betyde, at du får nedsat en eventuel erstatning, hvis der sker skader på huset.

Ekstra forsikringer under byggeriet

Forsikringsselskabet vil kunne fortælle dig om det er nødvendigt at udvide de eksisterende forsikringer, eller om det ligefrem er nødvendigt at tegne en særskilt entrepriseforsikring i forbindelse med byggeriet.

Du skal være opmærksom på, at forsikringen normalt ikke dækker skader på huset som følge af byggesjusk, forkerte konstruktioner eller forkert anvendte materialer.

Den almindelige husforsikring

Din hus- eller villaforsikring dækker normalt pludseligt opståede vandskader, brandskader og stormskader på både det eksisterende hus og byggeriet.

Husforsikringen dækker ikke skader på personer eller ting, tyveri fra byggepladsen eller hærværk på byggeriet.

Håndværkerens forsikring

Det vil normalt være håndværkerens eller entreprenørens forsikring, som dækker, hvis personer eller ting kommer til skade under byggeriet, hvis der stjæles materialer fra byggepladsen eller hvis der begås hærværk.

Det er ikke alle håndværkere, som er lige godt forsikrede, så inden byggeriet går i gang, bør du og håndværksfirmaet afklare, hvis forsikring der dækker hvad, og om du skal tegne en entrepriseforsikring.

Entrepriseforsikring

En entrepriseforsikring, også kaldet en all-risk forsikring, kan være relevant for dig at tegne, hvis du er i tvivl om din eller håndværkerens forsikring dækker i tilfælde af uheld og skader på byggeriet.

Det kan være tilfældet ved en fagentreprise, hvor der er flere forskellige håndværksfirmaer involveret, eller hvis du udfører en del af arbejdet selv, og der således kan opstå tvivl om, hvem der skal betale, hvis der opstår en skade.

Går du i gang med et større byggeprojekt, f.eks. en tilbygning, som selvbygger, bør du altid tegne en entrepriseforsikring. Det kan også være en god idé, hvis der er tale om et stort, dyrt og kompliceret byggeri, eller hvis byggeriet forventes at tage meget lang tid.

Entrepriseforsikringen dækker i selve byggeperioden, typisk et år, men kan i visse tilfælde udvides til også at dække afhjælpning af problemer, som skyldes fejl, du eventuelt selv begår under byggeriet. Entrepriseforsikringen skal tegnes i det forsikringsselskab, hvor du har din husforsikring.

Forsikringsbetingelserne varierer fra selskab til selskab, men entrepriseforsikringen kan blandt andet dække:

  • Skader på den del af ejendommen, som er under ombygning eller opførsel
  • Skader på de eksisterende dele af huset, som opstår som følge af byggeriet
  • Tyveri og hærværk på byggepladsen
  • Skader på personer

Hvis du har lavet en aftale efter AB 92, er du forpligtet til at sørge for, at entreprenøren og hans eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen, hvis entreprenøren anmoder om det. Ifølge AB 92 er du også forpligtet til at tegne brand- og stormskadeforsikring fra byggeriets start, hvis du ikke i forvejen har sådan en. Forsikringen løber indtil fejler og mangler, som findes ved afleveringsforretningen, er udbedret.

Den obligatoriske byggeskadeforsikring

Siden den 1. april 2008 har professionelle bygherrer skullet tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri af private boliger. Hvis du selv opfører dit hus eller står for byggeprocessen, skal du ikke tegne en byggeskadeforsikring. Forsikringspligten gælder også ved ombygning af eksisterende byggeri, hvis ombygningen er væsentlig.

Byggeskadeforsikringen tegnes til fordel for dig som bygningsejer og løber i 10 år. Forsikringen vil i denne periode dække de alvorlige byggeskader, der opstår på din bolig, fx skimmelsvamp. Der bliver foretaget obligatoriske eftersyn af din bolig et og fem år efter, at forsikringen er trådt i kraft.