Frit valg af tv-distributør

Efter 1. juli 2016 har beboere i andelsboligforeninger ret til at blive fritaget fra at modtage tv fra et fællesantenneanlæg.

Du kan læse mere om de nye regler om frit valg af tv-distributør i foreninger og ejendomme med fællesantenneanlæg hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor du også kan finde svar på en lang række spørgsmål om reglerne.