Gæld

  • Opdateret 17. december 2018

Spørgsmål

Min svigerfar - over 90 år - har mistet sin ægtefælle og er nu visiteret til en ældrebolig af kommunen.

Sommerhuset er efter flere år solgt, men med gæld til banken, og den faste ejendom har været til salg i flere år og prisen er nedsat med mere end 300.000 siden salget blev besluttet for 3 år siden. Evt. salg vil formentlig ske til en pris som sammenlagt med sommerhuset ender på en gæld på kr. 200-250.000.

Problemet er nu, at en pension ikke kan dække den nye økonomi - gælden til banken, omkostninger til ikke solgt hus og udgifter til ældrebolig samt alm. leveomkostninger.

Er det bedste at ejendommen, der ikke kan sælges uden underskud, går på tvangsauktion, og kan han blive tvunget til at aflevere en del af sin pension (folkepension samt tjenestemandspension)

Svar

Kære Spørger

Det altid være bedst med et frivilligt salg som skal ske i samarbejde med de kreditorer som ser ud til at lide tab ved salget.

Din svigerfar hæfter for gælden, men hvis han ikke har øvrig formue og løbende forbruger sine pensioner er der ikke meget for kreditorerne at gøre udlæg i, så normalt sker der ikke videre.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Danske Boligadvokater, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten