Åbn alleLuk alle

Garantiordninger

Du bør vælge entreprenører til dit byggeprojekt, som er medlemmer af en brancheorganisation med tilhørende garantiordning. Det giver dig en vis sikkerhed, hvis det går galt med byggeprojektet, og du og entreprenøren ikke kan tale jer til rette, således at sagen må indbringes for et ankenævn.

Dansk Byggeris garanti

En udbredt garantiordning er Byg Garanti, som gælder for alle de omkring 6.000 medlemmer af Dansk Byggeri. Ifølge garantiordningen er der både garanti på det arbejde, entreprenøren udfører, og på de materialer og komponenter som indgår i byggeriet, hvis omkostningerne til byggesagen ikke overstiger 1 mio. kr. Ordningen har derfor ikke den store betydning i sager om opførelse af nybyggeri, da byggesummen ofte vil overstige 1 mio. kr. Desuden dækker den kun fejl og mangler op til 100.000 kr.

Garanti på tilbehør du selv har indkøbt

Står du selv for indkøbet af f.eks. de hårde hvidevarer til et nyt køkken, som i øvrigt bliver leveret af et køkkenfirma eller en entreprenør, gælder købelovens almindelige 2-årige reklamationsret.

Hvis entreprenøren står for indkøb af byggematerialer til brug for arbejdets udførelse, så er entreprenøren ansvarlig for disse i 10 år, hvis han entrerer med en forbruger. Hårde hvidevarer er dog ikke byggematerialer, og derfor er entreprenøren "kun" ansvarlig for disse i henhold til købeloven i 2 år.

Garanti på byggematerialer

Når det gælder reklamation over byggematerialer og andre leverancer til arbejdet, gælder den absolutte forældelsesfrist på 10 år. Hvis du bliver bekendt med, at der er fejl og mangler ved et byggemateriale, skal du henvende dig til din entreprenør med det samme. Ellers kan du miste din ret til at gøre krav gældende på grund af passivitet.

Det står dog producenter og leverandører frit for at tilbyde garantiordninger af længere varighed. Visse vinduesproducenter giver f.eks. helt til op til 25 års garanti mod råd og svamp på deres trævinduer, mens nogle producenter af tagdækningsmaterialer giver op til 15, 20 eller 30 års garanti på deres produkter. Det er vigtigt, at du får skriftlig dokumentation for, at der er givet en længere garanti på materialet.

De nærmere betingelser for garantien er op til den enkelte producent, men fælles for de fleste er, at produktet skal være korrekt håndteret og monteret. Nye trævinduer, som har fået lov at stå ubeskyttet uden for i en længere periode uden at blive monteret, og som derfor får en nedsat levetid, vil altså ikke være dækket af garantien. Det samme gælder et forkert opsat tag, hvor tagbelægningen ikke er monteret efter forskrifterne og derfor løsner sig eller bliver utæt.

Sort arbejde

Du skal være opmærksom på, at udover sort arbejde i øvrigt er ulovligt, så er der ikke nogen garantiordninger, der gælder hvis arbejdet er udført sort. Hvis du ikke har nogen regning på det udførte arbejde, kan du altså ikke gøre nogen krav gældende, hvis der senere hen viser sig at være problemer med byggeriet.