Generelt om køb og salg af andelsboliger

Andelsboligloven angiver de overordnede rammer for handel med andelsboliger.

Loven indeholder regler for, hvad en andelsbolig må koste og angiver, at det er bestyrelsen i foreningen, der skal godkende overdragelsesaftalen.

Vedtægter

Derudover regulerer den enkelte forenings vedtægter ofte, hvem andelsboligen må sælges til og de nærmere regler for salget.

Læs mere om andelsboligforeningens vedtægter

Forskel på allerede etablerede foreninger og foreninger under stiftelse

Der er forskel på reglerne for handel med en andel i en etableret andelsboligforening og en andel i en forening under stiftelse.

Læs mere om dette på boligportalen boligejer.dk

Finansiering af andelsboligkøb

En andelsbolig skal betales kontant af køberen, men kan finansieres med et banklån, hvor andelsboligen stilles som sikkerhed for lånet.

Læs mere om lån med pant i andelen

Nøgleoplysninger ved salg af andelsboliger

Sælgeren af en andelsbolig skal udlevere en række nøgleoplysninger og dokumenter om andelsboligforeningen og andelsboligen til køberen, inden der indgås en aftale om salg.

Læs mere om oplysningpligt ved salg af andelsboliger