Åbn alleLuk alle

5. Gennemfør salget

Bolighandlen har to faser: En aftalefase, hvor køber og sælger forhandler en aftale på plads og underskriver købsaftalen. Og en opfølgende fase (berigtigelsen), hvor aftalen gennemføres i praksis..

Bud og forhandling

Lav en klar aftale med ejendomsmægleren om, hvem der gør hvad og hvilken grad af orientering og opfølgning, du ønsker at modtage. Ejendomsmægleren har pligt til at orientere dig om alle bud, der kommer fra interesserede købere.

Vær klar til at handle hurtigt - køberne overvejer sjældent kun én bolig.

Budrunde

Hvis der er flere købere, kan du overveje en budrunde (licitation). Hvis du vælger denne mulighed, har du i reglen brug for en ejendomsmægler, der kan stå for budrunden for dig, og som skal sørge for, at budrunden foregår efter reglerne. Det øger også troværdigheden overfor potentielle købere, at en professionel står for budrunden.

En budrunde giver dig ikke nødvendigvis en højere pris – den kan også blive lavere. Men du er ikke forpligtet til at modtage nogen af de tilbud, du modtager. Derimod er købers bud som udgangspunkt bindende, når tidsfristen for afgivelse af bud er nået. Køber kan dog stadig gøre brug af sin fortrydelsesret, hvis han opfylder vilkårene.

Hvis du kun får ét bud, bortfalder budrunden, og du kan i stedet indgå forhandlinger med budgiveren.

Underskriv købsaftalen

Når du har fundet en køber, og der er opnået enighed mellem køber og dig om de væsentligste vilkår - det vil normalt sige om købesummen og overtagelsesdagen - skal der udarbejdes en købsaftale.

Købsaftalen er din kontrakt med køber, hvori alle handelsvilkårene fremgår. Når købsaftalen er underskrevet af jer begge uden forbehold, foreligger der en endelig bindende aftale. Ofte indeholder den et advokatforbehold og en tidsfrist, som du skal overholde.

Advokatforbeholdet betyder, at købers advokat har en frist på normalt 3-5 dage til at gennemgå dokumenter og købsvilkår, og evt. gøre indsigelser.

Det kan fx føre til en forhandling om vilkårene eller til en fristforlængelse – men også til at købers advokat ikke godkender handlen i sin helhed, og at den derfor annulleres.

Sideløbende med advokatforbeholdet løber købers lovestemte fortrydelsesret 6 hverdage fra din underskrift på købsaftalen.

Handlens berigtigelse

Nu er aftalefasen gennemført, og din bolighandel går nu ind i den opfølgende fase: Handlens berigtigelse. At berigtige handlen betyder kort sagt, at aftalen om købet gennemføres i praksis – du skal have dine penge, og køber skal have sikret sin ret til ejendommen.

Der skal bl.a. laves skøde, som skal tinglyses, dine lån i ejendommen skal aflyses og købers nye lån skal tinglyses, købers bankgaranti skal erstattes med en kontant deponering hos din bank, og endelig skal der udarbejdes en refusionsopgørelse.

Det er normalt købers advokat, der står for berigtigelsen. Men der er ikke nogen regler i lovgivningen om hvem, der skal stå for berigtigelsen. Du har som sælger en interesse i, at det er en professionel, der berigtiger handlen korrekt, så du får dine penge uden forsinkelser. Derfor er der ofte et krav i købsaftalen om, at køber bruger bestallingshavende advokat.

Selv om forsinkelser fra købers side medfører, at købesummen forrentes med den officielle udlånssats med tillæg af 8 %, hjælper det dig ikke, hvis du fx har brug for pengene til en ny bolig.

Du skal som sælger have købesummen stillet til din disposition - det vil sige frigivet fra deponeringskontoen - når skødet er tinglyst uden anmærkninger, dog tidligst på overtagelsesdagen.