Ejendomsskat til kommunen - Grundskyld

Lov om kommunal ejendomsskat fastsætter reglerne for, hvordan og hvornår kommunerne må opkræve ejendomsskat, også kaldet grundskyld.

Om loven

I denne lov kan du læse mere om grundskyld (ejendomsskat). Du kan se, hvornår du skal betale afgiften, hvem der fastsætter den, og hvilket formål den har.

I 2003 blev der indført et loft over beregnings­grund­laget for den kommunale grundskyld. Dette indebærer, at beregnings­grund­laget - den afgiftspligtige grundværdi - højst kan udgøre det foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent. Reguleringsprocenten for det kommende år fastsættes årligt af Folketinget.

Grundskyld bliver opkrævet i to eller flere lige store rater. Satsen fastsættes af den enkelte kommune i form af en grundskyldspromille, som dog skal udgøre minimum 16 promille af grundværdien og maksimalt 34 promille af grundværdien.

Du skal normalt betale denne ejendomsskat den 1. i de måneder, som kommunalbestyrelsen bestemmer. Kommunen opkræver skatten via indbetalingskort. I modsætning til ejendomsværdiskatten er der ikke skattestop på grundskylden, idet denne må stige med op til 7 % om året.

Betaler du ikke senest den 1. i de måneder, som kommunalbestyrelsen bestemmer, og er forfaldsdagen indtrådt, er kommunalbestyrelsen berettiget til at kræve skattebeløbet forrentet fra udløbet af forfaldsdagen.

Grundskyld i 2017

Et flertal i Folketinget har vedtaget, at grundskylden for ejerboliger fastfryses i 2017. Dette indebærer, at ellers forudsatte stigninger i grundskylden på op til 5,5 pct. aflyses.

Andet gør sig gældende i 2018, idet det er vedtaget, at reguleringsprocenten skal være 6,5 %.

Med boligskatteforliget, der er indgået i Folketinget, vil alle grundskyldsstigninger i 2018, 2019 og 2020 blive indefrosset. Indefrysningen betyder, at betalingen af skattestigningerne udskydes til boligen sælges.

Hvornår gælder loven?

Loven gælder for alle grundejere.

Myndighed

Skatteministeriet

Officielt navn

Bekendtgørelse af lov nr. 1104 af 22/08/2013 om kommunal ejendomsskat.