Åbn alleLuk alle

Ejendomsskat til kommunen - Grundskyld

Lov om kommunal ejendomsskat fastsætter reglerne for, hvordan og hvornår kommunerne må opkræve grundskyld og ejendomsskat.

Om loven

I denne lov kan du læse mere om grundskyld (ejendomsskat). Du kan se, hvornår du skal betale afgiften, hvem der fastsætter den, og hvilket formål den har.

Grundskyld bliver opkrævet i to eller flere lige store rater. Satsen fastsættes af den enkelte kommune i form af en grundskyldspromille, som dog skal udgøre minimum 16 promille af grundværdien og maksimalt 34 promille af grundværdien.

Du skal normalt betale denne ejendomsskat den 1. i de måneder, som kommunalbestyrelsen bestemmer. Kommunen opkræver skatten via indbetalingskort. I modsætning til ejendomsværdiskatten er der ikke skattestop på grundskylden, idet denne må stige med 7 % om året.

Grundskyld i 2016

Et flertal i Folketinget har vedtaget, at grundskylden for ejerboliger fastfryses i 2016. Dette indebærer, at ellers forudsatte stigningerne i grundskylden på op til 6,6 % aflyses. Der er tale om en nominel fastfrysning af grundskylden for boligejere, der ellers ville opleve en stigning i skattebetalingen som følge af en stigning i det skattepligtige grundlag i 2016.

Hvornår gælder loven?

Loven gælder for alle grundejere.

Myndighed

Skatteministeriet

Officielt navn

Bekendtgørelse af lov nr. 1104 af 22/08/2013 om kommunal ejendomsskat.