Åbn alleLuk alle

Aftaler med håndværkere

Det er som udgangspunkt altid dig som bygherre, der skal indgå aftaler med håndværkere, inden du sætter en byggeopgave i gang. Kun hvor der er tale om totalentreprise, er det totalentreprenøren, der indgår alle relevante aftaler med de håndværkere, der skal stå for byggearbejdet.

Forbrug.dk har udarbejdet denne video. Forbrug.dk er den offentlige forbrugerportal under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Mundtlige og skriftlige aftaler

Både mundtlige og skriftlige aftaler er juridisk bindende. I praksis kan der dog nemt opstå uenighed om, hvad der egentlig blev aftalt mundtligt, og efterfølgende kan det være meget svært at bevise, hvem der har ret.

Du bør derfor altid indgå en klar og præcis, skriftlig aftale med håndværkerne. Du kan f.eks. udfylde standardkontrakten der sikrer, at standardaftalen AB-Forbruger gælder for byggearbejdet.

E-mail kan fint bruges til kommunikation, men du skal være opmærksom på, at en e-mail først er bindende, når du har sendt eller modtaget et bekræftende svar.

Standardaftalen mellem håndværkere og forbrugere

"AB-Forbruger" er en frivillig aftale, som forbrugere og entreprenører kan benytte, når de laver aftaler om byggearbejder. AB-forbruger gælder altså kun for det konkrete byggearbejde, hvis det er aftalt mellem forbrugeren og entreprenøren. "AB-forbruger" står for ”Almindelige Betingelser for byggearbejder for Forbrugere” og aftalen indeholder spillereglerne for det byggearbejde, der skal udføres. AB-forbruger er en god hjælp for parterne igennem hele byggeprocessen, da aftalen tager hånd om både forbrugerens og entreprenørens interesser.

Tillægsaftale vedrørende ændringer i arbejdet

Hvis du som forbruger på et senere tidspunkt vil ændre i det arbejde, I har aftalt, skal I indgå en særlig skriftlig aftale om de konkrete ting, der skal ændres. ”Tillægsaftale vedrørende ændringer i arbejdet” kan bruges til at lave ændringer i den aftale, I allerede har indgået.

Bag standardaftalen "AB-Forbruger"

AB-Forbruger er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Byggeri, Tekniq, Forbrugerrådet og Energistyrelsen (tidligere Erhvervs- og Byggestyrelsen).

Udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder skal over for den privatperson, som har hyret dem, dokumentere, at de er registreret i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Gør virksomheden ikke det, skal man give Arbejdstilsynet besked. Ellers kan man idømmes bøde på 10.000 kr.

Hvis du som privatperson eller virksomhed hyrer en udenlandsk virksomhed til at udføre opgaver inden for bygge- og anlægsvirksomhed, landbrug, skovbrug, gartneri og havearbejde, skal du senest tre dage efter, at arbejdet er påbegyndt, underrette Arbejdstilsynet, hvis du ikke har fået dokumentation for, at den udenlandske virksomhed er registreret i RUT.

Tjek den udenlandske virksomhed i RUT
Se om virksomheden er registreret i RUT

RUT-regler for udenlandske virksomheder
Læs mere om Registret for Udenlandske Tjenesteydere på Arbejdstilsynets hjemmeside

Lov om udstationering af lønmodtagere mv. (RUT)
Læs lovgivningen om RUT på Retsinfo.dk

Boligejere risikerer bøde

Som privat boligejer kan du ifølge de nye regler straffes med bøde på 10.000 kr., hvis du ikke underretter Arbejdstilsynet.

Reglerne, som trådte i kraft 1. januar 2011, skal sikre, at myndighederne kan kontrollere, at de udenlandske virksomheder overholder de danske regler om fx arbejdsmiljø og skat. Reglerne gælder for udenlandske virksomheder, herunder selvstændige uden ansatte, som midlertidigt udfører opgaver i Danmark.