Hæftelse for eventuelle mangler

  • Opdateret 6. december 2019

Spørgsmål

Min mand og jeg ejer et hus 50-50%. Vi er skilt, og han ønsker at købe huset, min andel som beset.
Hæfter jeg så alligevel juridisk 10 år frem for evt skjulte fejl, mangler, ulovligheder osv, hvis vi ikke har en ejerskifteforsikring og evt. en sælgeransvarsforsikring?
Vi har el og tilstandsrapp. fra nov. 2018, huset står hos en ejendomsmægler til salg fortsat.

Svar

Kære spørger

Da du ikke i denne situation kan tilbyde at udarbejde en ny tilstandsrapport og mulighed for at tegne en ny ejerskifteforsikring, skal der udarbejdes en overdragelsesaftale, hvor din tidligere mand erklærer at han kender huset og har beboet dette og derfor er indforstået med at købe huset som det er og med de risici der medfølger.

Hertil også en ansvarsfraskrivelsesklausul.

Det er det bedste du kan gøre, men principielt kan det ikke helt afvises at du kan komme til at hæfte for mere alvorlige mangler, hvis sådanne skulle vise sig senere.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Mark Damsholt
Jeg rådgiver om køb, salg og investering i fast ejendom og har gennemført mange handler. Boligområdet er i konstant udvikling. Det behøver du dog ikke interessere dig for, for det gør jeg for dig! Det, du som boligkøber først og fremmest skal sørge for, er at tilføje advokatforbeholdet, inden du skriver under på købsaftalen. Det er det første, jeg minder dig om, når du henvender dig til mig. Så kan jeg nemlig hjælpe dig med at ændre på vilkårene for handlen eller tilføje skærpede krav, inden bordet fanger.

I alle bolighandler går jeg i dybden med de oplysninger, der findes om ejendommen. Jeg sørger for at stille de rigtige spørgsmål til boligen og til jeres indbyrdes økonomiske forhold, når I er et par, der køber bolig sammen.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten