Have

  • Opdateret 14. januar 2019

Spørgsmål

Vi bor i en almennyttig bolig med 6 lejligheder af fuldstændig ens karakter. Der er fire haver på matriklen udover fællesarealet. De fire haver er der fembrugere til, da to lejere deler den ene have. Vi er således de eneste, der ikke har en have. Jeg har forespurgt Boligselskab X om mulighed for have ved at tage lidt af fællesarealet eller opdele to haver i tre. Vi har tilbudt selv at forestå alt arbejde og betaling i den forbindelse. Der har tidligere været seks haver. De to var nedlagt før vores indflytning. Der er ingen venteliste, og Boligselskab X er ikke involveret i fordelingen. Det er udelukkende styret at de lejere, der er bor i ejendommen.

Vi betaler samme husleje som de øvrige lejere, og dem med have betaler ikke for haven. Er det mon muligt at en advokat kan hjælpe os til et havestykke? Der er efter vores mening så absolut plads til endnu en have. Jeg har forsøgt at få huslejen nedsat, når vi ikke kan få en have. Dette vil Boligselskab X ikke. Jeg håber på, at I kan hjælpe.

Svar

Kære Spørger

Jeg kan ikke se anden mulighed end at I bringer det op på et medlemsmøde. Det holdes typisk en gang årligt i afdelingen.

Det vil være nødvendigt at alle beboere tilslutter sig jeres ønske om brugsret for en del af havestykket.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Danske Boligadvokater, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten